Nësεn nu bha Zlan wͻ sëëdhԑ

Wun nu wͻ kë Zlan wͻ sëëdhԑ gü bhë a mԑ ö dho ü kë ë zieö a plԑ ta. Waa tͻn tͻn dhö.

Pë yi mԑԑn

Matiö 19:14 gü Yesu yap ö, ka ka kwa nësԑn nu zü wͻ nu ün piö, ke kun ka an kë, ö tͻͻ mԑ nu wͻ bhͻ nësԑn nu bha bhë an bha mü Zlan bha tԑpadhԑ ka.

Nësεn nu bha Zlan wͻ sëëdhԑ bha këdhö sü yö gban wun nu wͻ kë Zlan wo sëëdhԑ gu bhë a blԑԑ nësεn nu dhë së ka sü ö bͻ sëëdhԑ pö sεn nu waa pë suu saadhö, ö kö Intԑnԑt ka, ö kë dhԑata pë/PDA\ ka, ö kë sëëdhԑ suu saadhö ö bԑԑn sü ka wͻ saadhö ö nësԑn nu kͻ mͻa bha wan pö a gü dhe, a glu an ta sü ke waan Yesu Klito dͻ.

Zlan wo sëëdhԑ gü wun nu wo nԑ glu waa pö mü nësԑn nu miliaa dͻ ö ta saaga ta dhԑ suu saadhö ö mԑ cͻ mͻa bha yö lͻa bha.

Wun deü nu bͻ ü dhë sü tͻ ya dhԑ

Receive