کتاب مقدس برای اطفال

داستانهای مورد پسند شما از کتاب مقدس. کاملاً رایگان .

هدف ما

عیسی مسیح در متی 19:14 فرمود: 'بگذارید اطفال کوچک نزد من بیایند و مانع آنها نشوید، زیرا پادشاهی آسمان به چنین کسانی تعلق دارد.'

'کتاب مقدس برای اطفال' برای این به وجود آمده است تا از طریق پخش و نشر داستانهای تمثیل شده در کتاب مقدس و دیگر مواد تعلیمی مربوط و با استفاده از اشکال مختلف رسانه به شمول اینترنت، موبایل/ کمپیوترهای شخصی، نشرات و کتابهای چاپی رنگه، به همۀ لِسانهایی که یک طفل به آن حرف زده می تواند، عیسی مسیح را به اطفال معرفی نماید.

این داستانهای کتاب مقدس در بین یک میلیارد و هشتصد میلیون اطفال سراسر دنیا در هر کجا که ممکن باشد، به صورت رایگان نشر و توزیع خواهد شد.

ثبت نام برای دریافت خبرنامه

Receive