Bibeli yi ozuoyi

Itopa'onusireyi ani huuni Bibeli. Oohe ovini.

Aaro ayyii

Imatiwu 19:14 Ama dị Ijeesu kà a yị wa ka, 'Navọ ezi eweyi nịnị ẹ̀ vẹ ịda amị, asị ụ dọ wa oro, agụvị ka ẹngụ ẹnịnị ẹ nyị ịzị Ada ayị ẹbẹẹba yà aa mẹ ịjọva nị.'

Ewe Onini ozi-oweyi va námé aguvi doó ozi-oweyi enyi Jesu ji_ozi Itópa iwe Onini ati venegwu ini irimi irenyi-irenyi ati ini internet, phoni oniri Iwe achere, ini abi ẹkụra irenyi-irenyi.

Itopi'bibeli ononi vana ka ga yaabezi enehi iresu ete bembem.

Enubi'iwe oyi si

Receive