Bibilia anamuane.

Sohimmua sa m’Bibiliani. Sottene samahala.

Sohimmua sa m’Bibiliani

Solempwa PDF Reader

Watana wa khalay

Mukuruxe sakutu a solempwa. Mukuruxe arkivu a elivru yowara Mukuruxe arkivu a elivru yowara mukuruxe arkivu PDA Mmukuruxe arkivu a epaphelo. Mmukuruxe arkivu a epaphelo. Read the Bible
1 Muluko Nopathuxa Itho Sottene
Mukuruxe sakutu a solempwa. Mukuruxe arkivu a elivru yowara Mukuruxe arkivu a elivru yowara mukuruxe arkivu PDA     Genesses 1-2
2 Wopatxerani Oripiwa Murima Wa Muthu
Mukuruxe sakutu a solempwa. Mukuruxe arkivu a elivru yowara Mukuruxe arkivu a elivru yowara mukuruxe arkivu PDA     Genesses 3-6
3 Noe Ni Mahi Mantxipale
Mukuruxe sakutu a solempwa. Mukuruxe arkivu a elivru yowara Mukuruxe arkivu a elivru yowara mukuruxe arkivu PDA     Genesses 6-10

Watana wa nanano

Mukuruxe sakutu a solempwa. Mukuruxe arkivu a elivru yowara Mukuruxe arkivu a elivru yowara mukuruxe arkivu PDA Mmukuruxe arkivu a epaphelo. Mmukuruxe arkivu a epaphelo. Read the Bible
36 Oyariwa Wa Yesu
Mukuruxe sakutu a solempwa. Mukuruxe arkivu a elivru yowara Mukuruxe arkivu a elivru yowara mukuruxe arkivu PDA     Mateus 1, 2; Lukas 1, 2
54 Mpasika Opatxera
Mukuruxe sakutu a solempwa. Mukuruxe arkivu a elivru yowara Mukuruxe arkivu a elivru yowara mukuruxe arkivu PDA     Mateus 26-28, Lukas 22-24, Yohani 13-21
60 Erimu, Empa Yorera Ya Muluku
Mukuruxe sakutu a solempwa. Mukuruxe arkivu a elivru yowara Mukuruxe arkivu a elivru yowara mukuruxe arkivu PDA     Yohani 14; 2 Akorinto 5; Maleliho 4, 21, 22