Geeshsha maxaafa naytas

Inte dosiza geeshsha maxaafa taariketa. Aayikoka ciggetena.

Geeshsha maxaafe naytas maaddite