Bhaibheri Revana

Nyaya dzaunofarira kubva muBhaibheri. Zvakasununguka zvachose.

Nhau Bhaibheri

Nyaya dzinoda PDF Reader

Testamende Yekare

Dhaunirodha Faira Yenyaya Dhawunirodha Ruvara bhuku File Dhawunirodha Ruvara bhuku File Dhaunirodha Foni File Dhaunirodha Trakiti File Dhaunirodha Trakiti File Read the Bible
1 Guya Ilahey Wan Chuf Um
Dhaunirodha Faira Yenyaya Dhawunirodha Ruvara bhuku File Dhawunirodha Ruvara bhuku File Dhaunirodha Foni File     Daluma 1-2
2 Dalansun Diira Esa Anzit
Dhaunirodha Faira Yenyaya Dhawunirodha Ruvara bhuku File Dhawunirodha Ruvara bhuku File Dhaunirodha Foni File     Daluma 3-6
3 Noah If Dooqe Gutho
Dhaunirodha Faira Yenyaya Dhawunirodha Ruvara bhuku File Dhawunirodha Ruvara bhuku File Dhaunirodha Foni File     Daluma 6-10

Testamende Itsva

Dhaunirodha Faira Yenyaya Dhawunirodha Ruvara bhuku File Dhawunirodha Ruvara bhuku File Dhaunirodha Foni File Dhaunirodha Trakiti File Dhaunirodha Trakiti File Read the Bible
36 Dalooti Yeso
Dhaunirodha Faira Yenyaya Dhawunirodha Ruvara bhuku File Dhawunirodha Ruvara bhuku File Dhaunirodha Foni File     Mathew 1-2, Luke 1-2
40 Muujiza Yesu
Dhaunirodha Faira Yenyaya Dhawunirodha Ruvara bhuku File Dhawunirodha Ruvara bhuku File Dhaunirodha Foni File     Mathew sadeeth sagal, Mark tok, lam, Luke afur, Luke sadeeth, Joahn lam
54 Guya Qara
Dhaunirodha Faira Yenyaya Dhawunirodha Ruvara bhuku File Dhawunirodha Ruvara bhuku File Dhaunirodha Foni File     Matthew 26-28, Luke 22-24, Joah 13-21
60 Janan, Min Dasa Ilahey
Dhaunirodha Faira Yenyaya Dhawunirodha Ruvara bhuku File Dhawunirodha Ruvara bhuku File Dhaunirodha Foni File     John 14; 2 Corinthians 5; Revelation 4, 21, 22