Aɓyiyaƙe Baibulu

Aɓeta nɗye gna he wyeda é Baibulu lo nya. Yi gbangya.

Ɓe yi ye nya

Matiwu 19:14 Yesu gna, ʻFya gi Aɓyiyaƙe ɓyiri ɓa zhi Myi ba, ke sele kna ɓa zhi m, ɗye Tswashe tsuɗyi ba yi ɓa nyi n.'

Aɓyiyaƙe Baibulu yi gi é snu aɓyiyaƙe ɓa kpe Yesu Ƙirisiti ye é Baibulu ɓeta ɓwalo. Webi, Fon/PDAs, apa nɗye a ɓa ka é abye mwabere lo nya.

Baibulu Aɓeta nɗye hni a ga gna gi aɓyiyaƙe 1.8 billion é nyize bo khikhiri lo banɗye ga tsi nya ge.

Newsletter lo