საბავშვო ბიბლია

თქვენი საყვარელი ამბები ბიბლიიდან.

სხვა ენები

დაუკავშირდით საბავშვო ბიბლიას

ჩვენი ადგილმდებარეობა

ვინიფეგი: კანადის გრძივ ცენტრში მდებარე ქალაქი დაახლოებით 750, 000 ადამიანით

მოგვწერეთ

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

მოგვწერეთ ელექტრონულ ფოსტაზე

გთხოვთ, გვითხარით თქვენი ქვეყანა და ენა.

Newsletter Sign Up