საბავშვო ბიბლია

თქვენი საყვარელი ამბები ბიბლიიდან.

ბიბლიური ამბები

ამბებისთვის საჭიროა PDF Reader

ძველი აღთქმა

ამბის ფაილის გადმოწერა
გასაფერადებელი წიგნის ფაილის გადმოწერა
გასაფერადებელი წიგნის ფაილის გადმოწერა
Download Audio File
Download PDA File
ბროშურის ფაილის გადმოწერა
ბროშურის ფაილის გადმოწერა
Read the Bible
1 როდესაც ღმერთმა შექმნა ყოველივე
2 ადამიანის მწუხარების დასაწყისი
3 ნოე და დიდი წყალდიდობა

ახალი აღთქმა

ამბის ფაილის გადმოწერა
გასაფერადებელი წიგნის ფაილის გადმოწერა
გასაფერადებელი წიგნის ფაილის გადმოწერა
Download Audio File
Download PDA File
ბროშურის ფაილის გადმოწერა
ბროშურის ფაილის გადმოწერა
Read the Bible
36 იესოს დაბადება
60 სამოთხე, ღმერთის მშვენიერი სახლი
ამბავი
ამბავი
ამბავი
ამბავი
ამბავი
ამბავი

ამბავი
ამბავი


Instagram
Twitter
Facebook
TikTok
YouTube

ამ ვებგვერდზე განთავსებული ყველა რესურსი არის უფასო არაკომერციული გამოყენებისთვის და არის სრულიად უფასო 2003 - 2023 Bible for Children Inc.