Mbia be Bible

Fo be ashɛrkpaŋ shaso ashi Bible. A la jaga na

Ŋkrɛ dra

Danlodu ashɛrkpaŋ fayil Danlodu ndulwi be buku be fayil Danlodu ndulwi be buku be fayil Danlodu be tangaramfu be fayil Danlodu nwol bɔlɔso be fayil Danlodu nwol bɔlɔso be fayil Read the Bible
1 Ebɔrɛ kalɔŋɛ kesheŋ kama
Danlodu ashɛrkpaŋ fayil Danlodu ndulwi be buku be fayil Danlodu ndulwi be buku be fayil Danlodu be tangaramfu be fayil   Danlodu nwol bɔlɔso be fayil Genesis 1-2
2 Kachɛ nɛ dimedi be awurfoŋ fara nana
Danlodu ashɛrkpaŋ fayil Danlodu ndulwi be buku be fayil Danlodu ndulwi be buku be fayil Danlodu be tangaramfu be fayil   Danlodu nwol bɔlɔso be fayil Genesis 3-6
3 Noah nɛ Teku gboŋ be nchu
Danlodu ashɛrkpaŋ fayil Danlodu ndulwi be buku be fayil Danlodu ndulwi be buku be fayil Danlodu be tangaramfu be fayil   Danlodu nwol bɔlɔso be fayil Genesis 6-10

Ŋkrɛ pupɔr

Danlodu ashɛrkpaŋ fayil Danlodu ndulwi be buku be fayil Danlodu ndulwi be buku be fayil Danlodu be tangaramfu be fayil Danlodu nwol bɔlɔso be fayil Danlodu nwol bɔlɔso be fayil Read the Bible
36 Yesu be kakurwe achɛ
Danlodu ashɛrkpaŋ fayil Danlodu ndulwi be buku be fayil Danlodu ndulwi be buku be fayil Danlodu be tangaramfu be fayil   Danlodu nwol bɔlɔso be fayil Matthew 1-2; Luke 1-2
54 Sososo be Easter
Danlodu ashɛrkpaŋ fayil Danlodu ndulwi be buku be fayil Danlodu ndulwi be buku be fayil Danlodu be tangaramfu be fayil   Danlodu nwol bɔlɔso be fayil Matthew 26-28, Luke 22-24, John 13-21
60 Esonso, Ebɔrɛ be kadɛ lɛla
Danlodu ashɛrkpaŋ fayil Danlodu ndulwi be buku be fayil Danlodu ndulwi be buku be fayil Danlodu be tangaramfu be fayil   Danlodu nwol bɔlɔso be fayil John 14; 2 Corinthians 5; Revelation 4, 21, 22
Keshɛrkpaŋ
Keshɛrkpaŋ
Keshɛrkpaŋ
Keshɛrkpaŋ
Keshɛrkpaŋ
Keshɛrkpaŋ
Keshɛrkpaŋ