Ñandejara Ñe’ẽ emboguejy hagua reiete

Mitãpe Guarã Ñandejara Ñe’ẽ

Nde reipotaveva ñemombe’u Ñandejara Ñe’ẽ pegua. Ndoje hepy me’ẽiva.

Pytagua Ñe’ẽ

Ñandejara Ñe’ẽ

Ñemombe’u oikoteve Adobe Reader