La Bib pou timoun

Bèl istwa ke nou ka jwenn nan Bib la. Konplètman gratis.


Warning: Undefined variable $nav_menu in /home/dndqwb25/public_html/include/mobile_nav.php on line 22

Objektif nou

Matyé 19:14 Jézi di “kité timoun yo vin jwen-n mwen, pa enpozé yo vin jwen mwen paské wayòm Bondyé-a sé pou moun ki tankou yo li yé”

Bib pou timoun ekzizte pou ede timoun aprann konnen Jezikri, pa entèmedyè distribisyon istwa Biblik an koulè, nan plizyè fason : pa intènèt, pa telefòn selilè, PDA, ti feyè enprime an koulè ak liv pou kolorye, nan plizyè lang diferan.

Istwa LaBib sa yo fèt pou distribiyé gratis bay 1.8 bilyon timoun ki ekzisté sou tè-a nan tout rakwen ki posib.

Anréjistré non ou pou sa résévwa nouvèl

Receive