שפות נוספות

תנ'ך לילדים

הסיפורים המועדפים שלכם מהתנ'ךלגמרי בחינם

צרו קשר עם התנ'ך לילדים

מקום המצאנו

ויניפג: עיר בת 750,00 אנשים המצויה לאורך מרכז קנדה.

כתוב אלינו

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

שלח לנו דואר אלקטרוני

בבקשה עדכן אותנו לגבי ארצך ושפתך

Newsletter Sign Up