תנ'ך לילדים

הסיפורים המועדפים שלכם מהתנ'ךלגמרי בחינם

תנ'ך

קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי הורד קובץ עלונים הורד קובץ עלונים Read the Bible
1 מתי אלוהים ברא את הכול
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי הורד קובץ עלונים הורד קובץ עלונים בראשית א
2 ההתחלה לעצבות של האדם
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי הורד קובץ עלונים הורד קובץ עלונים בראשית ג
3 נוח והמבול הגדול
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי הורד קובץ עלונים הורד קובץ עלונים בראשית ו' – י
4 הבטחת אלוהים לאברהם
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'בראשית יא'- כא
5 אלוהים בוחן את אהבתו של אברהם
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'בראשית כב'-כד
6 יעקב הרמאי
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'בראשית כה' – לג
7 הבן המועדף הופך לעבד
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     בראשית לז
8 אלוהים ותן כבוד ליוסף המשועבד
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'בראשית לט' – מה
9  הנ סיך מתוך הנ הר
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'שמות א', ב
10 נסיך הופך לרועה צאן
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'שמות ב'-ה
11 להתראות פרעה
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'שמות ד' – טו
12 ארבעים שנ ה
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'שמות טו' – במדבר יד
13 יהושע לוקח את הפיקוד
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'יהושע א'-ו
14 שמשון, האיש החזק של אלוהים
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'שופטים יג'-טז
15 צבאו הקטן של גדעון
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'שופטים ו'-ט
16  רות: ספור אהבה
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     ספר רות
17 שמואל, נער משרת האלוהים
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'שמואל א , א'-ז
18 המלך יפה התואר והטפשי
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'שמואל א', ח'-טז
19 הנער דוד רועה הצאן
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'שמואל א', טז'– כ
20 דויד המלך חלק 1
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'שמואל א', כד' – לא', שמואל ב', א' – ב
21 דויד המלך חלק 2
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'שמואל ב', א' – יב
22 שלמה המלך הנבון
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'מלכים א' א'-יב
23 מלך טוב, מלך רע
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'דברי הימים ב', לג'-לו
24  איש של אש
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'מלכים א' פרקים יז'-יט', מלכים ב' פרק ב
25 אלישע, איש של ניסים
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'מלכים ב , ב'-יג
26 יונה והדג הגדול
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     יונה
27  ישעיהו רואה את העתיד
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'ישעיהו א', ו', ז', ט', נג
28  ירמיהו, איש של דמעות
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     ירמיה
29  יחזקאל: איש של חזון
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     יחזקאל
30 מלכת אסתר היפה
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     אסתר
31 דניאל השבוי
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'דניאל א'-ב
32 דניאל והחלום המסתורי
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'דניאל, ב
33  האיש שלא השתחוה
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'דניאל ג
34 דניאל בגוב האריות
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'דניאל ו
35 החומה הנהדרת של נחמיה
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     נחמיה

ברית חדשה

קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי הורד קובץ עלונים הורד קובץ עלונים Read the Bible
36 לידתו של ישוע
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי הורד קובץ עלונים הורד קובץ עלונים 'מתי א'-ב' ולוקס א' – ב
37 אדם שלוח מאת אלוהים
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     לוקס א
38  הזמנים הקשים של ישוע
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'מתי ד', לוקס ד
39 ישוע בוחר שנים-עשר עוזרים
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'מתי ד'-ז', מרקוס א', לוקס ו
40 הניסים של ישוע
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'מתי ח'-ט', מרקוס א'-ב'+ד', לוקס ד'+ ח', יוחנן ב
41 מנהיג של בית-המקדש מבקר את ישוע
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'יוחנן ב'-ג', במדבר כא
42 ישוע המורה הנהדר
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'מתי ה'-ז', לוקס ו
43 האיכר והזרע
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'מתי יג
44 איש עשיר, איש עני
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'לוקס טז
45  הבן האובד
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'לוקס טו
46 השומרוני הטוב
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'לוקס י
47 האישה ליד הבאר
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'יוחנן ד
48 ישוע משקיט את הים הסוער
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'מתי ח' + יד', מרקוס ד', לוקס ח
49  הילדה שחיה פעמיים
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'מרקוס ה', לוקס ח
50 ישוע מרפא את העיוור
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'מרקוס י', לוקס יח', יוחנן ט
51 ישוע מאכיל 5000 איש
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'יוחנן ו
52  ישוע ואלעזר
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'יוחנן יא
53 ישוע וזכי
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'לוקס יט
54 הקבר הריק
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי הורד קובץ עלונים הורד קובץ עלונים מתי כו-כח, לוקס כב-כד, יוחנן יג – כא
55 המאמינים הראשונים
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'מעשי השליחים א'– ד
56 המאמינים נתקלים בקשיים
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'מעשי השליחים ה'-ז
57 כיפא והכוח שבתפילה
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'מעשי השליחים ט'-יב
58 מרודף למטיף
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'מעשי השליחים ח'-ט
59 המסעות המופלאים של שאול
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי     'מעשי השליחים טז', כז', כח
60 השמים, הבית היפהפה של אלוהים
קובץ סיפור להורדה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ ספר צביעה הורד קובץ עזר דיגיטלי אישי הורד קובץ עלונים הורד קובץ עלונים 'יוחנן יד, השניה אל הקורינתים ה', ההתגלות ד' כא' וכב
סיפור
סיפור
סיפור
סיפור
סיפור
סיפור
סיפור