Biblia Para sa mga Bata

Ang paborito mo nga mga estorya halin sa Biblia. Libre lang gid.

Ang Amon Katuyuan

Mateo 19:14 Nagsiling si Jesus sa ila, “Pabay-i lang ninyo ang mga bata nga magpalapit sa akon. Indi ninyo sila pagpunggi, kay ang mga pareho sa ila nasakop sa paghari sang Dios.”

Ang Biblia Para sa mga Bata ginhimo agod ipakilala si Jesu-Cristo sa kabataan paagi sa pagpanagtag sang mga estorya sa Biblia nga may mga drowing kag iban pa nga kaupod sini nga materyal sa nagkalain-lain nga porma kag media. Nalakip na diri ang World Wide Web, Cellphone/PDAs, ginprinta nga mga colored nga balasahon kag mga coloring books, sa kada lingguahe sang kabataan.

Ini nga mga estorya sa Biblia pagapanagtag sa mga 1.8 bilyon nga kabataan nga libre sa diin man nga lugar sa kalibutan.

Newsletter Sign Up