Ubaibu ka Aipé

Ao-orcha mmi-ipu Ubaibu no hu-wo lo-ortu fiye du á. A'laha cha'kaa.

Oda na'alor tiné oya

Okpa ku Umatiyu eyi igwa-ahane, ogba-igwe-ene, Jiscus ka, ka hi ni >>Aipé nenche a' me web egyum, a'a ko me chu-uwan, aju-uché ko okpo-Owoicho wu aki yuwa.<<

Ubaibu ka Aipé yor, oya ku aipé ko ke kwu Jiscus Krais, a'okpa no tabo cho'r mme-eba-abe mmlu odah o'teho, ge mmlu oda o'teho ki ipeche a' dudu, owaa'ya/ Or-do-o ta adresi, epu-okpa ukolor ge mmlu okpa ne ge le you ukolor lu uche eyeyi lo oyipe ka gla.

A'ge cha A-orcha ku Ubaibu nya la aipé lo wu ulula'u ubilion eyeh chu- ahata no yi ipe-che lu a'laha/ehi ega du nu otor-teh.

Gi ipu okpa