Bible abimoto

Amoluka kiabedo kwu Bible. Alafa iche.

Alo Igbele

Ona keneke nolukai le Eneke ne lalu kolor Eneke ne lalu kolor Lola Phone alu keneke ne lefu otakada kekele alu keneke ne lefu otakada kekele Read the Bible
1 Egba K’ojo chona ewn du
Ona keneke nolukai le           Abakwane 1-2
2 Uchane edo dudu one
Ona keneke nolukai le           Abakwane 3-6
3 Noah kpai Uwobi omi
Ona keneke nolukai le           Abakwane 6-10

Alo Etito

Ona keneke nolukai le Eneke ne lalu kolor Eneke ne lalu kolor Lola Phone alu keneke ne lefu otakada kekele alu keneke ne lefu otakada kekele Read the Bible
36 Ebi kuma bi Jisos
Ona keneke nolukai le           Matiu 1-2, Luke 1-2
54 Easter ejodudu
Ona keneke nolukai le           Matiu 26-28, Luke 22-24, John 13-21
60 Efojale, unyi Ojo omemele
Ona keneke nolukai le           John 14; 2 Corinthians 5; Ola ebita 4, 21, 22