Ntawv Vajtswv rau Menyuam

Koj nyiam cov dab neeg los ntawm cov ntawv Vajtswv. Dawb kiag li.

Lwm Yam Lus

Pub rau Bible rau menyuam