Kitab Suci Bocah

Crita-crita Kitab Suci sing paling disenengi bocah-bocah. Tanpa mbayar alias gratis.

Maksud kita (penerbit)

Matius 19:14 Yésus ngandika,”Cikbèn bocah-bocah iku, aja kok alang-alangi anggoné padha marek ing ngarsaKu, sebab Kratoning Swarga iku duweké wong-wong sing kaya mengkono iku.”

Kitab Suci Bocah dianaaké supaya para bocah pada kenal marang Yésus Kristus, srana nyebaraké crita Kitab Suci sing ana gambare liwat: Website, Telpon selulèr, PDA, selebaran-selebaran nganggo warna, lan buku2 kelir (buku pulas) ing basa rupa-rupa.

Crita-crita Kitab Suci iki bakal disebar marang bocah-bocah, cacahé 1.8 bilyun, lan sak bisa-bisane ora nganggo mbayar, utawa gratis.

Crita-crita céthakan sing gratis!

Para Distributor Selebaran Évangelisasi saiki lagi nyithak lan ngirimaké sak pérangan saka Crita-crita Kitab Suci Para Bocah sing disenengi wong akèh, awujud selebaran mawa warna. Kabèh mau gratis.

evangelicaltract.com

Ndhaftar langganan Buletin