Kitab Suci Bocah

Crita-crita Kitab Suci sing paling disenengi bocah-bocah. Tanpa mbayar alias gratis.

Prajanjian Lawas

Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK) Ngundhuh File Buku Kelir (BK) Download Audio File Ngundhuh File PDA Ngundhuh File Selebaran Ngundhuh File Selebaran Watch on Youtube Read the Bible
1 Nalika Allah Ngana’aké Samubarang
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK) Ngundhuh File Buku Kelir (BK) Download Audio File Ngundhuh File PDA Ngundhuh File Selebaran Ngundhuh File Selebaran
YouTube Video
Purwaning Dumadi 1-2
2 Mulabukané Kasedhihané Manungsa
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK) Ngundhuh File Buku Kelir (BK) Download Audio File Ngundhuh File PDA Ngundhuh File Selebaran Ngundhuh File Selebaran
YouTube Video
Purwaning Dumadi 3-6
3 Nuh lan Banjir Gedhe
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK) Ngundhuh File Buku Kelir (BK) Download Audio File Ngundhuh File PDA Ngundhuh File Selebaran Ngundhuh File Selebaran
YouTube Video
Purwaning Dumadi 6 – 10
4 Janjine Gusti Allah marang Abraham
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Purwaning Dumadi 11-21
5 Gusti Allah nguji katresnané Abraham
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Purwaning Dumadi 22 - 24
6 Yakub Tukang Ngapusi
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Purwaning Dumadi 25-33
7 Putra Sing Ditresnani Dadi Budhak
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Purwaning Dumadi 37, 39
8 Gusti Allah Ngurmati Yusuf Sang Abdi
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Purwaning Dumadi 39 - 45
9 Pangeran Saking Lepen
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Pangentasan 2
10 Pangeran Dadi Pangon
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Pangentasan 2-5
11 Wilujeng Tilar Prabu Pringon!
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Pangentasan 4 - 15
12 Patang Puluh Tahun
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Pangentasan 15 kanthi Wilangan 14
13 Yosua Mimpin
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Yosua 1-6
14 Simson, Wong Kuwate Gusti Allah
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Para Hakim 13-16
15 Tentarane Gidéon Sing Sithik
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Para Hakim 6-8
16 Rut: Crita Tresna
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Rut
17 Samuel, Abdi Cilike Allah
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             1 Samuel 1-7
18 Raja Bodho Sing Ganteng
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             1 Samuel 8-15
19 Dawud Bocah Pangon
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             1 Samuel 16-20
20 Raja Dawud (Bab 1)
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             1 Samuel 24-31
21 Raja Dawud (Bab 2)
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             2 Samuel 1-12
22 Raja Suleman Kang Wicaksana
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             1 Para Raja 1-12
23 Raja Becik, Raja Jahat
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             2 Babad 33-36
24 Wong Geni
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             1 Para Raja 17-19
25 Elisa, Wong Ajaib
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             2 Para Raja 2-7, 13
26 Yunus lan Iwak Gedhe
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Yunus
27 Yesaya Weruh Masa Depan
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Yesaya 1, 6, 7, 9, 53
28 Yeremia, Wong Kang Nanggung Sangsara
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Yeremia
29 Yeheskiel: Manungsa Wahyu
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Yeheskiel
30 RatuEster Sing Ayu
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Ester
31 Dhaniel Sang Tawanan
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Dhaniel 1-2
32 Dhaniel lan Misteri Impen
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Dhaniel 2:27-2:39
33 Wong-Wong Lanang Sing Ora Bakal Sujud
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Dhaniel 3
34 Dhaniel lan Guwa Singa
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Dhaniel 6
35 Tembok Agung Nehemia
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Nehemia

Prajanjian Anyar

Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK) Ngundhuh File Buku Kelir (BK) Download Audio File Ngundhuh File PDA Ngundhuh File Selebaran Ngundhuh File Selebaran Watch on Youtube Read the Bible
36 Wiyose Gusti Yesus
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK) Ngundhuh File Buku Kelir (BK) Download Audio File Ngundhuh File PDA Ngundhuh File Selebaran Ngundhuh File Selebaran
YouTube Video
Matius 1-2, Lukas 1-2
37 Utusane Gusti Allah
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Markus 6, Lukas 1, 3
38 Wektu Nggegirisi Gusti Yesus
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Mateus 4:1-4:11
39 Gusti Yésus Milih Rolas Murid
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Mateus 4:18-7:29
40 Mukjijat-mukjijat Yésus
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Mateus 8:14-9:3
41 Penggedhe Pedalemané Gusti Nemoni Yésus
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Yokanan 2:13-3:22
42 Yésus Sang Guru Agung
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Mateus 5-7
43 Petani Lan Wiji
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Mateus 13:1-13:23
44 Wong Sugih, Wong Mlarat
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Lukas 16
45 Anak Ilang
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Lukas 15:11-15:32
46 Wong Samaria Sing Apikan
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Lukas 10:25-10:42
47 Wong Wadon Ing Sumur
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Yokanan 4:1-4:32
48 Gusti Yésus Nentremake Prahara Segara
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Mateus 8:23-8:27
49 Bocah Wadon Sing Urip Ping Pindho
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Markus 5:21-5:43
50 Gusti Yésus Nambani Wong Wuta
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Markus 10:46-10:52
51 Gusti Yésus Maringi Mangan 5.000 Wong
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Mateus 14:14-14:21
52 Yésus lan Lazarus
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Yokanan 11:1-11:45
53 Yésus lan Zakheus
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Lukas 19:1-19:10
54 Paskah Pisanan
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK) Ngundhuh File Buku Kelir (BK) Download Audio File Ngundhuh File PDA Ngundhuh File Selebaran Ngundhuh File Selebaran
YouTube Video
Matius 26-28, Lukas 22-24, Yohanes 13-21
55 Laire Greja
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Para Rasul 1-4
56 Pasamuwan Ketemu Masalah
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Kisah Para Rasul 5-7
57 Petrus lan Kuwasa Pandonga
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Kisah Para Rasul 9:32-9:43
58 Saka Penganiaya Dadi Penginjil
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Kisah Para Rasul 8-9
59 Lelampahane Paulus Sing Nggumunake
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK)             Kisah Para Rasul 16:16-16:40
60 Swarga, Daleme Gusti Allah sing Éndah
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK) Ngundhuh File Buku Kelir (BK) Download Audio File Ngundhuh File PDA Ngundhuh File Selebaran Ngundhuh File Selebaran
YouTube Video
Yohanes 14, 2 Korintus 5, Wahyu 4, 21, 22
Crita
Crita
Crita
Crita
Crita
Crita
Crita
Crita
Crita