Kitab Suci Bocah

Crita-crita Kitab Suci sing paling disenengi bocah-bocah. Tanpa mbayar alias gratis.

Prajanjian Lawas

Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK) Ngundhuh File Buku Kelir (BK) Download Audio File Ngundhuh File PDA Ngundhuh File Selebaran Ngundhuh File Selebaran Watch on Youtube Read the Bible
1 Nalika Allah Ngana’aké Samubarang
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK) Ngundhuh File Buku Kelir (BK) Download Audio File Ngundhuh File PDA Ngundhuh File Selebaran Ngundhuh File Selebaran
YouTube Video
Purwaning Dumadi 1-2
2 Mulabukané Kasedhihané Manungsa
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK) Ngundhuh File Buku Kelir (BK) Download Audio File Ngundhuh File PDA Ngundhuh File Selebaran Ngundhuh File Selebaran
YouTube Video
Purwaning Dumadi 3-6
3 Nuh lan Banjir Gedhe
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK) Ngundhuh File Buku Kelir (BK) Download Audio File Ngundhuh File PDA Ngundhuh File Selebaran Ngundhuh File Selebaran
YouTube Video
Purwaning Dumadi 6 – 10
4 Janjine Gusti Allah marang Abraham
Ngundhuh File Crita               Purwaning Dumadi 11-21
5 Gusti Allah nguji katresnané Abraham
Ngundhuh File Crita               Purwaning Dumadi 22 - 24
6 Yakub Tukang Ngapusi
Ngundhuh File Crita               Purwaning Dumadi 25-33
7 Putra Sing Ditresnani Dadi Budhak
Ngundhuh File Crita               Purwaning Dumadi 37, 39
8 Gusti Allah Ngurmati Yusuf Sang Abdi
Ngundhuh File Crita               Purwaning Dumadi 39 - 45
9 Pangeran Saking Lepen
Ngundhuh File Crita               Pangentasan 2
10 Pangeran Dadi Pangon
Ngundhuh File Crita               Pangentasan 2-5
11 Wilujeng Tilar Prabu Pringon!
Ngundhuh File Crita               Pangentasan 4 - 15
12 Patang Puluh Tahun
Ngundhuh File Crita               Pangentasan 15 kanthi Wilangan 14
13 Yosua Mimpin
Ngundhuh File Crita               Yosua 1-6
14 Simson, Wong Kuwate Gusti Allah
Ngundhuh File Crita               Para Hakim 13-16
15 Tentarane Gidéon Sing Sithik
Ngundhuh File Crita               Para Hakim 6-8
16 Rut: Crita Tresna
Ngundhuh File Crita               Rut
17 Samuel, Abdi Cilike Allah
Ngundhuh File Crita               1 Samuel 1-7
18 Raja Bodho Sing Ganteng
Ngundhuh File Crita               1 Samuel 8-15

Prajanjian Anyar

Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK) Ngundhuh File Buku Kelir (BK) Download Audio File Ngundhuh File PDA Ngundhuh File Selebaran Ngundhuh File Selebaran Watch on Youtube Read the Bible
36 Wiyose Gusti Yesus
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK) Ngundhuh File Buku Kelir (BK) Download Audio File Ngundhuh File PDA Ngundhuh File Selebaran Ngundhuh File Selebaran
YouTube Video
Matius 1-2, Lukas 1-2
37 Utusane Gusti Allah
Ngundhuh File Crita               Markus 6, Lukas 1, 3
38 Wektu Nggegirisi Gusti Yesus
Ngundhuh File Crita               Mateus 4:1-4:11
39 Gusti Yésus Milih Rolas Murid
Ngundhuh File Crita               Mateus 4:18-7:29
40 Mukjijat-mukjijat Yésus
Ngundhuh File Crita               Mateus 8:14-9:3
41 Penggedhe Pedalemané Gusti Nemoni Yésus
Ngundhuh File Crita               Yokanan 2:13-3:22
42 Yésus Sang Guru Agung
Ngundhuh File Crita               Mateus 5-7
43 Petani Lan Wiji
Ngundhuh File Crita               Mateus 13:1-13:23
44 Wong Sugih, Wong Mlarat
Ngundhuh File Crita               Lukas 16
45 Anak Ilang
Ngundhuh File Crita               Lukas 15:11-15:32
46 Wong Samaria Sing Apikan
Ngundhuh File Crita               Lukas 10:25-10:42
47 Wong Wadon Ing Sumur
Ngundhuh File Crita               Yokanan 4:1-4:32
48 Gusti Yésus Nentremake Prahara Segara
Ngundhuh File Crita               Mateus 8:23-8:27
49 Bocah Wadon Sing Urip Ping Pindho
Ngundhuh File Crita               Markus 5:21-5:43
50 Gusti Yésus Nambani Wong Wuta
Ngundhuh File Crita               Markus 10:46-10:52
51 Gusti Yésus Maringi Mangan 5.000 Wong
Ngundhuh File Crita               Mateus 14:14-14:21
54 Paskah Pisanan
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK) Ngundhuh File Buku Kelir (BK) Download Audio File Ngundhuh File PDA Ngundhuh File Selebaran Ngundhuh File Selebaran
YouTube Video
Matius 26-28, Lukas 22-24, Yohanes 13-21
60 Swarga, Daleme Gusti Allah sing Éndah
Ngundhuh File Crita Ngundhuh File Buku Kelir (BK) Ngundhuh File Buku Kelir (BK) Download Audio File Ngundhuh File PDA Ngundhuh File Selebaran Ngundhuh File Selebaran
YouTube Video
Yohanes 14, 2 Korintus 5, Wahyu 4, 21, 22