Piya tɛ ɛsɔtɔm takayaɣ

Tɔm ndu ɛsɔɔla ɛsɔtɔm takayaɣ taa yɔ. Pɩkɛ falaa.

Nɔɔ haʋ kɩbɩm takayaɣ

La telesarze Caanaʋ tɔm takayaɣ La telesarze tɔlɩm taʋ takayaɣ La telesarze tɔlɩm taʋ takayaɣ La telesarze Kaŋkalavu taa tɔm ñɩnʋ takayaɣ La telesarze takayaɣ cikpelaɣ La telesarze takayaɣ cikpelaɣ Read the Bible
1 Alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ labɩ pɩdɩŋa yɔ
La telesarze Caanaʋ tɔm takayaɣ La telesarze tɔlɩm taʋ takayaɣ La telesarze tɔlɩm taʋ takayaɣ La telesarze Kaŋkalavu taa tɔm ñɩnʋ takayaɣ     Ɖɩpazɩyɛ 1-2
2 Ɛyʋ laŋwɛɛkɩyɛ ɖɩpazɩyɛ
La telesarze Caanaʋ tɔm takayaɣ La telesarze tɔlɩm taʋ takayaɣ La telesarze tɔlɩm taʋ takayaɣ La telesarze Kaŋkalavu taa tɔm ñɩnʋ takayaɣ     Ɖɩpazɩyɛ 3-6
3 Noowee nɛ kigiluu tɛʋ pɔ-tɔm
La telesarze Caanaʋ tɔm takayaɣ La telesarze tɔlɩm taʋ takayaɣ La telesarze tɔlɩm taʋ takayaɣ La telesarze Kaŋkalavu taa tɔm ñɩnʋ takayaɣ     Ɖɩpazɩyɛ 6-10

Nɔɔ haʋ kɩfam takayaɣ

La telesarze Caanaʋ tɔm takayaɣ La telesarze tɔlɩm taʋ takayaɣ La telesarze tɔlɩm taʋ takayaɣ La telesarze Kaŋkalavu taa tɔm ñɩnʋ takayaɣ La telesarze takayaɣ cikpelaɣ La telesarze takayaɣ cikpelaɣ Read the Bible
36 Yesu lʋlʋʋ tɔm
La telesarze Caanaʋ tɔm takayaɣ La telesarze tɔlɩm taʋ takayaɣ La telesarze tɔlɩm taʋ takayaɣ La telesarze Kaŋkalavu taa tɔm ñɩnʋ takayaɣ     Maatiye 1-2, Luka 1-2
40 Yesu tɛ pita lakasɩ
La telesarze Caanaʋ tɔm takayaɣ La telesarze tɔlɩm taʋ takayaɣ La telesarze tɔlɩm taʋ takayaɣ La telesarze Kaŋkalavu taa tɔm ñɩnʋ takayaɣ     Maatiyee 8-9; Maarkɩ 1-2; Maarkɩ 4; Luka 4; Luka 8; Yohanɛɛsɩ 2
54 Kajalaɣ yomiye taa lɩʋ kazandʋ
La telesarze Caanaʋ tɔm takayaɣ La telesarze tɔlɩm taʋ takayaɣ La telesarze tɔlɩm taʋ takayaɣ La telesarze Kaŋkalavu taa tɔm ñɩnʋ takayaɣ     Maatiyee 26-28, Luka 22-24, Yohanɛɛsɩ 13-21
60 Ɛsɔ taa, ɖɩɣa kɩbaŋga
La telesarze Caanaʋ tɔm takayaɣ La telesarze tɔlɩm taʋ takayaɣ La telesarze tɔlɩm taʋ takayaɣ La telesarze Kaŋkalavu taa tɔm ñɩnʋ takayaɣ     Yohasɛɛsɩ 14; 2 Kɔrɛntɩ 5; Wɩlʋʋ 4, 21-22
Caanaʋ tɔm
Caanaʋ tɔm
Caanaʋ tɔm
Caanaʋ tɔm
Caanaʋ tɔm
Caanaʋ tɔm
Caanaʋ tɔm