Bushishee yaafeet koricoo

yaafeet koricooche itti shunnaabeeti shemmeeshoo. Gijjoo qochiyaano.

No gaaco

Maatiyoosi wongeelo 19:14 yesuusi getti’i, ‘bushisheena’o tawaan woyemmoch bajjaahote, yeerichi taatittine eboomina’och bi tunetoch.'

Bushishee yaafeet koricoo halleeto bushisheena’och bar bare tacheeti yaafeet koricee shemmeesheena’ona yeshet mooyins’onon bar bare meeton daniye gommina’on gaachoona giddiyoona yesuus kiristoosin boono ariyemmoch tuniyoone. Ebino interneetoona, kekee haddoona/PDAona, mashiinoona kooreet qaxerech woraqatoona, qaxerech koricoona, bushisheena’o yibbaato hakim bar bare noonoona.

Ebi yaafeet koricee shemmeesheena’o aagetee toommooch beeti 1.8 biiliyoone bushisheena’och kettoona bi shaggemochiye.

Gaazexooch dukkebit