Mbivilia ya syana

Ngewa nzeo kuma mbiviliani. Mwinegwa mana.

Kitumi kitu

Mathayo 19:14 iekei syana nini na muikaivate kuka kwakwa nundu usumbi wa itu ni wa ala mailyi ta isu

Mbivilia ya syana ivo nikana Yesu amanyike ni syana kwisila kunyaiikwa kwa Mbiviliasyina mawanany o na syindu ikonanitye mithemba mingi kwisila nzeveni kuvikiia kila ithyomo syana inenaa.

Ngewa sya Mbivilia syaile kunenganwe kwa syana 1.8 mbilioni iulu wa nthi mana undu vatonyeka

Ikia saii ya valua uu.

Receive