Ebaibul ngolo angidwe

Ngikoni yemuto ngulu minat Alobaibul. Kalacakina ngina akire.

Akosilosikinet

Matayo 19:14 tolimu Yesu tema, 'kimiekisi ngidwe potu neni kang, ka ngitaleoto ikes, anierai erai apukan ngina anakuj ngina angulu ikote lu.'

Ebaibul ngolo angidwe erubakinit eyai jik anguna kakitanyunia ngidwe Yesu Kristo anakikor Ngibaibulio ngulu angiemuto ngulu angakidodianakineta ka nginibore isikwanit alopite angolo egitana ka naredioi, akimorikin erucet kakwap, ngasimio/PDA\'s, ngiticisio ngulu itosete .

Ngibaibulio angiemuto lu ebekinit akorar lodwe ngabungei ngabilionin 1.8 ngulu kakwap adaadang ikongin aneni daadang epedoror.

Kicamak abaruwa ngina angiemuto

Receive