Ebaibul ngolo angidwe

Ngikoni yemuto ngulu minat Alobaibul. Kalacakina ngina akire.

Ebaibul angiemuto

Itanito ngiemuto lu PDF Reader

Ngakigireta nguna ngorok

Kiriu alokuwam edula ngolo aemut Kiriu alokuwam edula ngolo aekitabo angolo iosere erangi Kiriu alokuwam edula ngolo aekitabo angolo iosere erangi Kiriu alokuwam edula kasimu Kiriu alokuwam edula ngolo angiticisio akitosiet Kiriu alokuwam edula ngolo angiticisio akitosiet Read the Bible
1 Ani Itiyauni akuj nginibore daadang
Kiriu alokuwam edula ngolo aemut Kiriu alokuwam edula ngolo aekitabo angolo iosere erangi Kiriu alokuwam edula ngolo aekitabo angolo iosere erangi Kiriu alokuwam edula kasimu     Akisiakinet 1-2
2 Ageunet ngina ka angoit aitunganan
Kiriu alokuwam edula ngolo aemut Kiriu alokuwam edula ngolo aekitabo angolo iosere erangi Kiriu alokuwam edula ngolo aekitabo angolo iosere erangi Kiriu alokuwam edula kasimu     Akisiakinet 3-6
3 Inuwa ka akalele ngina apolon nooi
Kiriu alokuwam edula ngolo aemut Kiriu alokuwam edula ngolo aekitabo angolo iosere erangi Kiriu alokuwam edula ngolo aekitabo angolo iosere erangi Kiriu alokuwam edula kasimu     Akisiakinet 6-10

Ngakigireta nguna kitet

Kiriu alokuwam edula ngolo aemut Kiriu alokuwam edula ngolo aekitabo angolo iosere erangi Kiriu alokuwam edula ngolo aekitabo angolo iosere erangi Kiriu alokuwam edula kasimu Kiriu alokuwam edula ngolo angiticisio akitosiet Kiriu alokuwam edula ngolo angiticisio akitosiet Read the Bible
36 Akidouno Ayesu
Kiriu alokuwam edula ngolo aemut Kiriu alokuwam edula ngolo aekitabo angolo iosere erangi Kiriu alokuwam edula ngolo aekitabo angolo iosere erangi Kiriu alokuwam edula kasimu     Matayo 1-2; Luka 1-2
40 Ngakujuwanisia nguna ayesu
Kiriu alokuwam edula ngolo aemut Kiriu alokuwam edula ngolo aekitabo angolo iosere erangi Kiriu alokuwam edula ngolo aekitabo angolo iosere erangi Kiriu alokuwam edula kasimu     Matayo 8-9; Mariko 1-2, 4; Luka 4, 8; Yoana 2
54 Amoret ngina Yesu ngina esiaunan
Kiriu alokuwam edula ngolo aemut Kiriu alokuwam edula ngolo aekitabo angolo iosere erangi Kiriu alokuwam edula ngolo aekitabo angolo iosere erangi Kiriu alokuwam edula kasimu     Matayo 26-28; Luka 22-24; Yoana 13-21
60 Nakuj, Ere ngolo ka akuj ngolo ebusan
Kiriu alokuwam edula ngolo aemut Kiriu alokuwam edula ngolo aekitabo angolo iosere erangi Kiriu alokuwam edula ngolo aekitabo angolo iosere erangi Kiriu alokuwam edula kasimu     Yoana 14; 2 Ngikorinto 5; Akisilerekinet 4, 21, 22
Eemut
Eemut
Eemut
Eemut
Eemut
Eemut
Eemut