Ebaibul ngolo angidwe

Ngikoni yemuto ngulu minat Alobaibul. Kalacakina ngina akire.

Ebaibul angiemuto

Itanito ngiemuto lu PDF Reader

Ngakigireta nguna ngorok

Kiriu alokuwam edula ngolo aemut
Kiriu alokuwam edula ngolo aekitabo angolo iosere erangi
Kiriu alokuwam edula ngolo aekitabo angolo iosere erangi
Kiriu alokuwam edula kasimu
Kiriu alokuwam edula ngolo angiticisio akitosiet
Kiriu alokuwam edula ngolo angiticisio akitosiet
Read the Bible
1 Ani Itiyauni akuj nginibore daadang
2 Ageunet ngina ka angoit aitunganan
3 Inuwa ka akalele ngina apolon nooi

Ngakigireta nguna kitet

Kiriu alokuwam edula ngolo aemut
Kiriu alokuwam edula ngolo aekitabo angolo iosere erangi
Kiriu alokuwam edula ngolo aekitabo angolo iosere erangi
Kiriu alokuwam edula kasimu
Kiriu alokuwam edula ngolo angiticisio akitosiet
Kiriu alokuwam edula ngolo angiticisio akitosiet
Read the Bible
54 Amoret ngina Yesu ngina esiaunan