Osomar aphan a Baibel

Baibel pen ning kedoknei Atomo heihei. Akejoi pen.


Warning: Undefined variable $nav_menu in /home/dndqwb25/public_html/include/mobile_nav.php on line 22

Aban Aron

Ke-enpon atomo Kebi angdeng
Ahikedo a Kitab ke-en pon
Ahikedo a Kitab ke-en pon
MDR kethap adim
Kitabso ke-en pon adim
Kitabso ke-en pon adim
Read the Bible
1 Arnam kadokave kapinchong ahut
2 Monit aningduk kecheng
3 Noah lapen Lang Thepi