Osomar aphan a Baibel

Baibel pen ning kedoknei Atomo heihei. Akejoi pen.

Aban Aron

Ke-enpon atomo Kebi angdeng Ahikedo a Kitab ke-en pon Ahikedo a Kitab ke-en pon MDR kethap adim Kitabso ke-en pon adim Kitabso ke-en pon adim Read the Bible
1 Arnam kadokave kapinchong ahut
Ke-enpon atomo Kebi angdeng Ahikedo a Kitab ke-en pon Ahikedo a Kitab ke-en pon MDR kethap adim Kitabso ke-en pon adim Kitabso ke-en pon adim Kecheng 1-2
2 Monit aningduk kecheng
Ke-enpon atomo Kebi angdeng Ahikedo a Kitab ke-en pon Ahikedo a Kitab ke-en pon MDR kethap adim Kitabso ke-en pon adim Kitabso ke-en pon adim Kecheng 3-6
3 Noah lapen Lang Thepi
Ke-enpon atomo Kebi angdeng Ahikedo a Kitab ke-en pon Ahikedo a Kitab ke-en pon MDR kethap adim Kitabso ke-en pon adim Kitabso ke-en pon adim Kecheng 6-10

Akimi Aron

Ke-enpon atomo Kebi angdeng Ahikedo a Kitab ke-en pon Ahikedo a Kitab ke-en pon MDR kethap adim Kitabso ke-en pon adim Kitabso ke-en pon adim Read the Bible
36 Jisu amahang kethek
Ke-enpon atomo Kebi angdeng Ahikedo a Kitab ke-en pon Ahikedo a Kitab ke-en pon MDR kethap adim Kitabso ke-en pon adim Kitabso ke-en pon adim Mathiu 1-2 , Luk 1-2
54 Kecheng si Akethur
Ke-enpon atomo Kebi angdeng Ahikedo a Kitab ke-en pon Ahikedo a Kitab ke-en pon MDR kethap adim Kitabso ke-en pon adim Kitabso ke-en pon adim Mathiu 26-28 Luk 22-24 Jon 13-21
60 Sining, Arnam akemenei ahem
Ke-enpon atomo Kebi angdeng Ahikedo a Kitab ke-en pon Ahikedo a Kitab ke-en pon MDR kethap adim Kitabso ke-en pon adim Kitabso ke-en pon adim Jon 14; 2 Korinth 5; Kepaklang 4, 21, 22
Tomo
Tomo
Tomo
Tomo
Tomo
Tomo
Tomo