पोरसा के बायबल

बायबल मधल्या तुमन्या आवडत्या गोष्टी. एकदम फुकट.

आम्हना हेतू

मॅथ्यू 19:14 'जीजस बोलना, ‘लेकरसले मन्हा कडे येऊ द्या स्वर्ग ना राज्य म्हा येवा ले तेसना वर बंदी करू नका.'

पोरस्कर्ता बायबल येशू ख्रिस्तनी ओयख पोरंस्ले व्हावासाठे बायबल या गोष्टी आणि इतर साहित्य वेबसाईट फोन रंगीत पुस्तक द्वारे प्रत्येक त्या भाषा मा जी भाषा लेकरू बोली ते नामा करी राहिना.

1:8 जीतलं शक्य होईन करोड पोरं स्पा बायबल कथा फुकट मा वितरित वनार से.

बातमीपत्र ले जोडा

Receive

Instagram
Twitter
Facebook
TikTok
YouTube

या साइटवर वरलं ला सर्व साहित्य व्यापारी नसलेल्या उपयोग साठे © 2003 - 2024 पोर साठे बायबल आयएन सी, फुकट शे.