Bibilia kwa ahoho

Ngano uyimalayo kwa Bibilia. Bule kabisa.

Lengo rehu

Matayo 19:14: Jeso akiamba, `Aricheni ahoho adze kwangu, mutsiazie, maana ufalume wa Mulunguni ni wa kwao.'

Bibilia kwa ahoho ikuko vikara ili kumhenda Jeso Kirisito kumanyikana kwa ahoho kulaira kugazsha ngano zizi na Nakala zingine ambazo ni kukala zina ngano here zhizho kwa ngira mbalimbali, gonya mutandandao wa dunia, simu za mukononi/ PDA/ uchapishaji wa tirakiti za rangi na vidzitabu vya kuhaka rangi, kahiza kila lugha muhoho yeyosi anadima kunena.

Ngano zizi za Bibilia vikara zindagaviwa ahoho bilioni 1.8 bule duniani kosini idiminikanavzho.

Newsletter Sign Up

Receive