Bibilia kwa ahoho

Ngano uyimalayo kwa Bibilia. Bule kabisa.

kilagane cha kare

Daunilodi Chifurushi cha Ngano
Daunilodi chifurushi cha Kitabu cha kuhaka rangi
Daunilodi chifurushi cha Kitabu cha kuhaka rangi
Daunilodi chifurushi cha simu
Daunilodi chifurushi cha tirakiti
Daunilodi chifurushi cha tirakiti
1 Mulungu ariho umba kila kitu
2 Chanzo cha taabu za mutu
3 Noah na gharika tune

Kilagane Kisha

Daunilodi Chifurushi cha Ngano
Daunilodi chifurushi cha Kitabu cha kuhaka rangi
Daunilodi chifurushi cha Kitabu cha kuhaka rangi
Daunilodi chifurushi cha simu
Daunilodi chifurushi cha tirakiti
Daunilodi chifurushi cha tirakiti
Read the Bible
36 Kuzhalwa kwa Jeso
40 The Miracles of Jesus
60 Mulunguni, Mudzi uthana wa Mulungu