Bibilia kwa ahoho

Ngano uyimalayo kwa Bibilia. Bule kabisa.

kilagane cha kare

Daunilodi Chifurushi cha Ngano Daunilodi chifurushi cha Kitabu cha kuhaka rangi Daunilodi chifurushi cha Kitabu cha kuhaka rangi Daunilodi chifurushi cha simu Daunilodi chifurushi cha tirakiti Daunilodi chifurushi cha tirakiti Read the Bible
1 Mulungu ariho umba kila kitu
Daunilodi Chifurushi cha Ngano Daunilodi chifurushi cha Kitabu cha kuhaka rangi Daunilodi chifurushi cha Kitabu cha kuhaka rangi Daunilodi chifurushi cha simu     Mwanzo 1-2
2 Chanzo cha taabu za mutu
Daunilodi Chifurushi cha Ngano Daunilodi chifurushi cha Kitabu cha kuhaka rangi Daunilodi chifurushi cha Kitabu cha kuhaka rangi Daunilodi chifurushi cha simu     Mwanzo 3-6
3 Noah na gharika tune
Daunilodi Chifurushi cha Ngano Daunilodi chifurushi cha Kitabu cha kuhaka rangi Daunilodi chifurushi cha Kitabu cha kuhaka rangi Daunilodi chifurushi cha simu     Mwanzo 6-10

Kilagane Kisha

Daunilodi Chifurushi cha Ngano Daunilodi chifurushi cha Kitabu cha kuhaka rangi Daunilodi chifurushi cha Kitabu cha kuhaka rangi Daunilodi chifurushi cha simu Daunilodi chifurushi cha tirakiti Daunilodi chifurushi cha tirakiti Read the Bible
36 Kuzhalwa kwa Jeso
Daunilodi Chifurushi cha Ngano Daunilodi chifurushi cha Kitabu cha kuhaka rangi Daunilodi chifurushi cha Kitabu cha kuhaka rangi Daunilodi chifurushi cha simu     Matayo 1-2, Luka 1-2
40 The Miracles of Jesus
Daunilodi Chifurushi cha Ngano Daunilodi chifurushi cha Kitabu cha kuhaka rangi Daunilodi chifurushi cha Kitabu cha kuhaka rangi Daunilodi chifurushi cha simu     Matthew 8:14-9:3
54 Pasaka ya Kwanza
Daunilodi Chifurushi cha Ngano Daunilodi chifurushi cha Kitabu cha kuhaka rangi Daunilodi chifurushi cha Kitabu cha kuhaka rangi Daunilodi chifurushi cha simu     Matayo 26-28, Luka 22-24, Johana 13-21
60 Mulunguni, Mudzi uthana wa Mulungu
Daunilodi Chifurushi cha Ngano Daunilodi chifurushi cha Kitabu cha kuhaka rangi Daunilodi chifurushi cha Kitabu cha kuhaka rangi Daunilodi chifurushi cha simu     Johana 14; 2 Korintho 5; Ufunuo 4, 21, 22