Ibibulia ku vana

Ing'ani dzako indobofu ukuhuma ku bibulia. Ni bule kabisa.

Changila/hangila ilivangili/ibibulia kwa vana