Ibibulia ku vana

Ing'ani dzako indobofu ukuhuma ku bibulia. Ni bule kabisa.

Ililengo lyetu

Matayo19:14 yesu atige muvaleke avana avadodo vadze kwa nene, na mulavakanila kwa maana uwufalume wa kuchanya wawo.'

Ibibulia kwa vana ni kwalikengola kuvafwanya avana va mkagule yesu kwa kutawanya lulongwa nza micholo kukolela:ifomu na fyombo fyolofufyolofu moyili itofuti,isimu ya kupyatila,vikalatasi fya langi,fitabu vya langi, katika luga yeilonga umwana.

Ing'ani inzinza ibibulia nzilengwa ukutawanya kwa vana bilion 1.8 inyi mbeili bule kabisa mbaka peiwesekana.

Wihunge na lijalada

Receive