Ibibulia ku vana

Ing'ani dzako indobofu ukuhuma ku bibulia. Ni bule kabisa.

Ing'ani nza ibibulia

Ing'ani nzihitaji

Iliagano ilyadaha

Wipule uhukulasa wa ng Wipule ikitabu cha langi Wipule ikitabu cha langi Wipule uhukulasa wa isimu Wipule ikitabu Wipule ikitabu Read the Bible
1 Wakati inguluvi peyaumbite kila kinu
Wipule uhukulasa wa ng Wipule ikitabu cha langi Wipule ikitabu cha langi Wipule uhukulasa wa isimu     Genesis 1-2
2 Peyavanje ihuzuni ya umwanadam
Wipule uhukulasa wa ng Wipule ikitabu cha langi Wipule ikitabu cha langi Wipule uhukulasa wa isimu     Genesis 3-6
3 Nuhu na amafuriko
Wipule uhukulasa wa ng Wipule ikitabu cha langi Wipule ikitabu cha langi Wipule uhukulasa wa isimu     Genesis 6-10

Iliagano ilyasalanzi

Wipule uhukulasa wa ng Wipule ikitabu cha langi Wipule ikitabu cha langi Wipule uhukulasa wa isimu Wipule ikitabu Wipule ikitabu Read the Bible
36 Ukuzaliwa kwa Yesu
Wipule uhukulasa wa ng Wipule ikitabu cha langi Wipule ikitabu cha langi Wipule uhukulasa wa isimu     Mathayo 1-2, Luka 1-2
40 Imiujisa ja YESU
Wipule uhukulasa wa ng Wipule ikitabu cha langi Wipule ikitabu cha langi Wipule uhukulasa wa isimu     Matayo 8-9, Marko 1-2, 4; Luka 4, 8, Yohana 2
54 Ipasaka ya kwanza
Wipule uhukulasa wa ng Wipule ikitabu cha langi Wipule ikitabu cha langi Wipule uhukulasa wa isimu     Mathayo 26-28, Luka 22-24, John 13-21
60 Kupeponi, nyumba nofu ya Mungu
Wipule uhukulasa wa ng Wipule ikitabu cha langi Wipule ikitabu cha langi Wipule uhukulasa wa isimu     John 14; Avakoritho 5; Ufunuo 4, 21, 22
Ing'ani
Ing'ani
Ing'ani
Ing'ani
Ing'ani
Ing'ani
Ing'ani