Ibibulia ku vana

Ing'ani dzako indobofu ukuhuma ku bibulia. Ni bule kabisa.

Ing'ani nza ibibulia

Ing'ani nzihitaji

Iliagano ilyadaha

Wipule uhukulasa wa ng
Wipule ikitabu cha langi
Wipule ikitabu cha langi
Wipule uhukulasa wa isimu
Wipule ikitabu
Wipule ikitabu
Read the Bible
1 Wakati inguluvi peyaumbite kila kinu
2 Peyavanje ihuzuni ya umwanadam
3 Nuhu na amafuriko