Buku ya Nzambi ya bana

Bima be ke zoloka na Biblia. Ake Mpamba

Ba ndinga ya kaka

Funu na beto

Matayo 19 :14 Yezu kutuba Beno bika bana bo kwisa na mono beno bwiyisa bove sambu kimfumu ya zulu yokenabo.

Biblia ya bana yoke vandaka sambu na ku zabisa Yezu Kristo na bana sambu na ku kabisa ba ndinga ya biblia na kisongi diambu na bima ya mutindu na mutindu bons onde etando ya internet, telephone, trakiti ya langi, buku ya langi, na ba ndinga nionso ya mwana fetele kutuba.

Kisongi diambu ya ba ndinga ya Biblia yo ke yaka kabisana 1,8 millards ya ban anti ya ntoto na beto kisika yo fetele ku salama

Lititi ya sango