Ibuku rĩa Ngai kũrĩ Ciana

Ng’ano iria wendete kuma Ibukuinĩ rĩa Ngai. Cia tũhũ biũ.

Ng’ano kuuma Ibukuinĩ rĩa Ngai

Ng’ano nĩcirabatara ũkorwo na “Adobe Reader”

Kĩrĩkanĩro Gĩkũrũ

Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ Amũkĩra bairũ ya kũgemia ibuku thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ Amũkĩra bairũ ya kũgemia ibuku thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ Amũkĩra bairũ ya thimũ kuma mĩtamboinĩ Amũkĩra bairũ ya maratathi ma gũtheremia ũhoro kuma mĩtamboinĩ Amũkĩra bairũ ya maratathi ma gũtheremia ũhoro kuma mĩtamboinĩ Read the Bible
1 Rĩrĩa Ngai ombire indo ciothe
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ Amũkĩra bairũ ya kũgemia ibuku thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ Amũkĩra bairũ ya kũgemia ibuku thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ Amũkĩra bairũ ya thimũ kuma mĩtamboinĩ   Amũkĩra bairũ ya maratathi ma gũtheremia ũhoro kuma mĩtamboinĩ Kĩambĩrĩria 1-2
2 Kĩambĩrĩria gĩa Kĩeha kĩa Mũndũ
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ Amũkĩra bairũ ya kũgemia ibuku thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ Amũkĩra bairũ ya kũgemia ibuku thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ Amũkĩra bairũ ya thimũ kuma mĩtamboinĩ   Amũkĩra bairũ ya maratathi ma gũtheremia ũhoro kuma mĩtamboinĩ Kĩambĩrĩria 3-6
3 Nuhu na Mũiyũro Mũnene
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ Amũkĩra bairũ ya kũgemia ibuku thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ Amũkĩra bairũ ya kũgemia ibuku thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ Amũkĩra bairũ ya thimũ kuma mĩtamboinĩ   Amũkĩra bairũ ya maratathi ma gũtheremia ũhoro kuma mĩtamboinĩ Kĩambĩrĩria 6-10
4 Kĩĩranĩro kĩa Ngai kũrĩ Aburahamu
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ           Kĩambĩrĩria 11-21
5 Ngai kũgeria wendo wa Aburahamu
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ           Kĩambĩrĩria 22-24
6 Jakubu mũhenania
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ           Kĩambĩrĩria 25-33
7 Mũũru mwende gũtuĩka ngombo
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ           Kĩambĩrĩria 37, Kĩambĩrĩria 39
8 Ngai gũtĩĩa ngombo Josefu
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ           Kĩambĩrĩria 39-45
9 Mũthamaki kuuma rũũĩinĩ
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ           Thaama 2
10 Mũũru wa Mũthamaki gũtwĩka mũrĩithi
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ           Thaama 2-5
11 Tigwo na wega Farao!
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ           Thaama 4-15
12 Mĩaka mĩrongo ĩna
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ           Thaama 15 nginya Ndari 14
13 Joshua gũtoongoria
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ           Joshua 1-6
14 Samsoni, Mũndũ wa Ngai Waarĩ na Hinya
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ           Atirĩrĩri Bũrũri 13-16
15 Mbũtũ niini ya Gidioni
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ           Atirĩrĩri Bũrũri 6-8
16 Ruthu: Rũgano Rwa Wendo
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ           Ruthu
17 Samueli, Ndungata ya Kahĩĩ ya Ngai
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ           1 Samueli 1-7
18 Mũthamaki Mũthaka Waarĩ Mũkĩĩgu
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ           1 Samueli 8-15
19 Daudi Mũrĩithi Kamwana
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ           1 Samueli 16-20
20 Mũthamaki Daudi (Gĩcunjĩ 1)
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ           1 Samueli 24-31
21 Mũthamaki Daudi (Gĩcunjĩ 2)
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ           2 Samueli 1-12

Kĩrĩkanĩro Kĩerũ

Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ Amũkĩra bairũ ya kũgemia ibuku thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ Amũkĩra bairũ ya kũgemia ibuku thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ Amũkĩra bairũ ya thimũ kuma mĩtamboinĩ Amũkĩra bairũ ya maratathi ma gũtheremia ũhoro kuma mĩtamboinĩ Amũkĩra bairũ ya maratathi ma gũtheremia ũhoro kuma mĩtamboinĩ Read the Bible
36 Gũciarwo kwa Jesũ
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ Amũkĩra bairũ ya kũgemia ibuku thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ Amũkĩra bairũ ya kũgemia ibuku thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ Amũkĩra bairũ ya thimũ kuma mĩtamboinĩ   Amũkĩra bairũ ya maratathi ma gũtheremia ũhoro kuma mĩtamboinĩ Mathayo 1-2, Luka 1-2
37 Mũndũ watũmĩĩtwo kuuma kũrĩ Ngai
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ           Mariko 6; Luka 1, 3
38 Ihinda iritũ harĩ Jesũ
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ           Mathayo 4, Luka 4
39 Jesũ gũthuura ateithia ikũmi na eerĩ
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ           Mathayo 4-7, Mariko 1, Luka 6
40 Ciama cia Jesũ
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ           Mathayo 8-9, Mariko 1-2, Mariko 4, Luka 4, Luka 8, Johana 2
41 Mũtongoria wa hekaarũ gũceerera Jesũ
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ           Johana 2-3, Ndari 21
42 Jesũ mũrutani mũnene
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ           Mathayo 5-7, Luka 6
43 Mũrĩmi na mbegũ
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ           Mathayo 13
44 Gĩtonga, Mũthĩĩni
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ           Luka 16
45 Mũũru ũrĩa worĩĩte
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ           Luka 15
46 Mũsamaria ũrĩa mwega
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ           Luka 10
47 Mũtumia gĩthimainĩ
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ           Johana 4
48 Jesũ Kũhoreria Iria
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ           Mathayo 8, Mathayo 14, Mariko 4, Luka 8
49 Mũirĩĩtu ũrĩa Watũũrire Maita Meerĩ
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ           Mariko 5:21-5:43
50 Jesũ Kũhonia Gĩtumumu
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ           Mariko 10:46-10:52
51 Jesũ Kũhe Andũ 5000 Irio
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ           Mathayo 14:14-14:21
52 Jesũ na Lazaro
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ           Johana 11:1-11:45
53 Jesũ na Zakayo
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ           Luka 19:1-19:10
54 Thigũkũ ya mbere ya Gũkua na Kũriuka kwa Jesũ
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ Amũkĩra bairũ ya kũgemia ibuku thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ Amũkĩra bairũ ya kũgemia ibuku thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ Amũkĩra bairũ ya thimũ kuma mĩtamboinĩ   Amũkĩra bairũ ya maratathi ma gũtheremia ũhoro kuma mĩtamboinĩ Mathayo 26-28, Luka 22-24, Johana 13-21
55 Gũciarwo Gwa Kanitha
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ           Atũmwo 1-4
60 Igũrũ, mũciĩ mũthaka wa Ngai
Amũkĩra bairũ ya rũgano thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ Amũkĩra bairũ ya kũgemia ibuku thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ Amũkĩra bairũ ya kũgemia ibuku thimũinĩ kana komputainĩ yaku kuma mĩtamboinĩ Amũkĩra bairũ ya thimũ kuma mĩtamboinĩ   Amũkĩra bairũ ya maratathi ma gũtheremia ũhoro kuma mĩtamboinĩ Johana 14; Akorintho wa Kerĩ 5; Kũguũrĩrio 4, 21, 22