Shandikwa shela sha Mulungu kubanigini

Ngano ja wiza kwinga mshandikwa shela sha Mulungu. Dalali gete.

Ndimi ja mbika na mbika

Ngano ja shandikwa shela sha Mulungu

Ngano jidakilile Adobe Reader