Baibulo la Ana

Nkhani zomwe mumakonda kuchokera m'Baibulo. Mwamtheradi mfulu.

Nkhani Za M'baibo

Nkhani zimafuna PDF Reader

Chipangano Chakale

Tsitsani Fayilo Ya Nkhani Tsitsani Buku la Coloring File Tsitsani Buku la Coloring File Tsitsani Fayilo ya Foni Thirakiti fayilo ya Thirakiti fayilo ya Read the Bible
1 Mulungu Akapanga Zonse
Tsitsani Fayilo Ya Nkhani Tsitsani Buku la Coloring File Tsitsani Buku la Coloring File Tsitsani Fayilo ya Foni     Chiyambi 1-2
2 Chiyambi cha Chisoni cha Munthu
Tsitsani Fayilo Ya Nkhani Tsitsani Buku la Coloring File Tsitsani Buku la Coloring File Tsitsani Fayilo ya Foni     Chiyambi 3-6
3 Nowa ndi Chigumula chachikulu
Tsitsani Fayilo Ya Nkhani Tsitsani Buku la Coloring File Tsitsani Buku la Coloring File Tsitsani Fayilo ya Foni     Chiyambi 6-10

Chipangano Chatsopano

Tsitsani Fayilo Ya Nkhani Tsitsani Buku la Coloring File Tsitsani Buku la Coloring File Tsitsani Fayilo ya Foni Thirakiti fayilo ya Thirakiti fayilo ya Read the Bible
36 Kubadwa kwa Yesu
Tsitsani Fayilo Ya Nkhani Tsitsani Buku la Coloring File Tsitsani Buku la Coloring File Tsitsani Fayilo ya Foni     Mateyu 1-2, Luka 1-2
54 Pasaka Woyamba
Tsitsani Fayilo Ya Nkhani Tsitsani Buku la Coloring File Tsitsani Buku la Coloring File Tsitsani Fayilo ya Foni     Mateyu 26-28, Luka 22-24, Yohane 13-21
60 Kumwamba, Nyumba Yokongola ya Mulungu
Tsitsani Fayilo Ya Nkhani Tsitsani Buku la Coloring File Tsitsani Buku la Coloring File Tsitsani Fayilo ya Foni     Yohane 14; 2 Akorinto 5; Chivumbulutso 4, 21, 22