भुरग्याक पवित्र पुस्तक

तुमचो ा आवडीच्यो पवित्र पुस्तकातल्यो काणी. फ्री.

मूळ हेतू

मॅथ्यु १९ः१४ जेजु म्हण्टा भुरग्यांक म्हजे सरगे येव दी ताका आडाय नाका

पवित्र पुस्तक बायबलातीस काणीतून भुरग्यांक जेजुची वळख जावपाक आी इतर माध्यमातून वर्ल्डवाइड वेब सेल फोन, पीडीए प्रिंटेड आनी कलर पूस्तका सगळयाभासेन जी भास भुरगी जाणा.

ही पवित्र पुस्तकातसी काणी १.८ कोटी जगातल्या भुरग्यांक वाटूंग जाली.

न्युजलेटर साईन अप