भुरग्याक पवित्र पुस्तक

तुमचो ा आवडीच्यो पवित्र पुस्तकातल्यो काणी. फ्री.


Warning: Undefined variable $nav_menu in /home/dndqwb25/public_html/include/mobile_nav.php on line 22

पवित्र पुस्तकातली काणी

अडोबे रिडर काण्यो

पोरणो कोरार

स्टोरी फाइल डाउनलोड
कलर बूक फाइल डाउनलोड
कलर बूक फाइल डाउनलोड
Download Audio File
पीडीए डाउन लोड
ट्रॅक्ट फाइल डाउनलोड
ट्रॅक्ट फाइल डाउनलोड
Read the Bible
1 देवान केन्ना सदळे केले
2 मुनीस कुळाची दुखाची सुरूवात
3 नोहाआनी वोडली बुट्ट
4 अब्राहामाक देवाचें उतर
5 देव अब्राहमाच्या मोगाची परिक्षा घेता
6 फटोवपी जाकोब
7 एक आवडीचो पूत गुलाम जालो
8 देव गुलाम जोसेफाचो भोवमान करता
9 न्हंयचो राजकुंवर
10 राजकुंवर गोठाणी जाता
11 अलविदा फारो!
13 जोशूवा अधिकार घेता
14 सॅमसन, देवाचो बळिश्ट मनीस
15 गिडियनाची ल्हान सैना
16 रूथ: एक मोगाची कथा
17 सामुयेल, देवाचो चलो-सेवक
18 बरो दिसपी मूर्ख राजा
19 दावीद गोठाणी चलो
21 दावीद राजा (भाग २)
22 ज्ञानी राजा सोलोमन
23 बरे राजा, वायट राजा
25 एलिशा, चमत्कार करपी मनीस
26 जोना आनी व्हडलें नुस्तें
27 इजायास फुडार पळयता
28 जेरेमीया, दुकांचो मनीस
29 एजेकील: दर्शनांचो मनीस
30 सुंदर राणी एस्थर
31 बंदी दानीएल
32 दानीएल आनी गूपत सपन
33 वांकनाशिल्लें मनीस
34 दानीएल आनी शींवांची गुफा
35 नेहेमियाची व्हड वणट

नवो कोरार

स्टोरी फाइल डाउनलोड
कलर बूक फाइल डाउनलोड
कलर बूक फाइल डाउनलोड
Download Audio File
पीडीए डाउन लोड
ट्रॅक्ट फाइल डाउनलोड
ट्रॅक्ट फाइल डाउनलोड
Read the Bible
36 जेजु क्रिस्ताचो जल्म
37 देवा कडल्यान धाडिल्लो मनीस
38 जेजूचो एक भयानक काळ
39 जेजून बारा मदतगार वेंचून काडटा
41 एक देवळाचो फुडारी जेजूक भेट दिता
42 जेजू व्हड गुरू
43 शेतकार आनी बीज
44 गिरेस्त मनीस, गरीब मनीस
45 वेचिक पूत
46 बोरो समारीकार
47 बांयचेर आशिल्ली बायल
48 जेजू वादळी दर्या स्थीर करता
49 दोन फावटीं जियेल्ली चली
50 जेजू कुड्ड्याक बरे करता
51 जेजू ५००० लोकांक जेवण दिता
52 जेजू आनी लाजार
53 जेजू आनी जाक्युस
55 पवित्र सभेचो जल्म
56 पवित्र सबेक मेळटा त्रास
57 पेद्रू आनी मागणें करपाची शकती
58 छळ करप्या थावन प्रचारक
59 पावलाची अद्भुत भोंवडी
काणी

काणी

काणी

काणी
काणी
काणी

काणी

काणी