E’baibuli eya’bana balere

Esyonganikyo esyowanzire erilhwa omwabaibuli. Nisya busa sikuli erithuha.

Endaghano engulhu

kwami nikinzulha akabiko ako
Kwami ni’kinzulha akathabo ako akinire
Kwami ni’kinzulha akathabo ako akinire
Download Audio File
Kinzulha akafairo ako
Kinzulha akathabo ako
Kinzulha akathabo ako
1 Nyamuhanga abere ahangika obulikindu
2 Enzuko eyeri ghalwa lyo’mundu
3 Nuha nerisenda erya’maghetse

Endaghano embyaka

kwami nikinzulha akabiko ako
Kwami ni’kinzulha akathabo ako akinire
Kwami ni’kinzulha akathabo ako akinire
Download Audio File
Kinzulha akafairo ako
Kinzulha akathabo ako
Kinzulha akathabo ako
36 Eributhwa lya’Yesus
54 Eryi’buka erilhubuka lyerimbere
60 Elhubulha omuyi wa’Nyamuhanga owiwenenga