Балдар үчүн Библия

Сиздин Библиядагы эң жакшы көргөн аңгемелериңиз. Толугу менен бекер.

Балдар үчүн Библия менен байланышыңыз

Биздин дарек:

Виннипег:: 750,000дей адам жашаган шаар, Канаданын борборунда узатасынан жайгашкан.

Бизге жазыңыз

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Бизге e-mail жибериңиз

Бизге кайсы өлкөдө жашарыңызды жана кайсы тилде сүйлөрүңүздү айтыңыз.

Newsletter Sign Up

Receive