Балдар үчүн Библия

Сиздин Библиядагы эң жакшы көргөн аңгемелериңиз. Толугу менен бекер.

Эски Келишим

Аңгемени жүктөө Боёмо Китеп файлын жүктөө Боёмо Китеп файлын жүктөө Download Audio File Download PDA File Брошюра файлын жүктөө Брошюра файлын жүктөө Read the Bible
1 Кудай баарын жаратканда
Аңгемени жүктөө Боёмо Китеп файлын жүктөө Боёмо Китеп файлын жүктөө Download Audio File Download PDA File   Брошюра файлын жүктөө Башталыш 1-2
2 Адамдын кайгысынын башталышы
Аңгемени жүктөө Боёмо Китеп файлын жүктөө Боёмо Китеп файлын жүктөө Download Audio File Download PDA File   Брошюра файлын жүктөө Башталыш 3-6
3 Нух жана топон суу
Аңгемени жүктөө Боёмо Китеп файлын жүктөө Боёмо Китеп файлын жүктөө Download Audio File Download PDA File   Брошюра файлын жүктөө Башталыш 6-10

Жаңы Келишим

Аңгемени жүктөө Боёмо Китеп файлын жүктөө Боёмо Китеп файлын жүктөө Download Audio File Download PDA File Брошюра файлын жүктөө Брошюра файлын жүктөө Read the Bible
36 Ыйсанын төрөлүшү
Аңгемени жүктөө Боёмо Китеп файлын жүктөө Боёмо Китеп файлын жүктөө Download Audio File Download PDA File   Брошюра файлын жүктөө Матай 1-2, Лука 1-2
54 Биринчи Пасах
Аңгемени жүктөө Боёмо Китеп файлын жүктөө Боёмо Китеп файлын жүктөө Download Audio File Download PDA File   Брошюра файлын жүктөө Матай 26-28, Лука 22-24, Жакан 13-21
60 Асман, Кудайдын ажайып үйү
Аңгемени жүктөө Боёмо Китеп файлын жүктөө Боёмо Китеп файлын жүктөө Download Audio File Download PDA File   Брошюра файлын жүктөө Жакан 14; 2 Корунттуктарга 5; Аян 4, 21, 22
Аңгеме
Аңгеме
Аңгеме
Аңгеме
Аңгеме
Аңгеме
Аңгеме
Аңгеме