Bībele bērniem

Tavi mīļākie stāsti no Bībeles. Pilnīgi bezmaksas.

Mūsu mērķis

Mateja 19:14 Bet Jēzus sacīja: „Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība.‟

„Bībele bērniem‟ ir izveidota, lai iepazīstinātu bērnus ar Jēzu Kristu, izplatot ilustrētus Bībeles stāstus un ar tiem saistītus materiālus dažādos veidos un caur dažādiem resursiem, to skaitā caur internetu, mobiliem telefoniem/PDA, drukātām krāsainām brošūrām un krāsojamām grāmatām visās pasaules valodās, kurās runā bērni.

Šie Bībeles stāsti tiks izplatīti 1,8 miljardiem bērnu visā pasaulē bez maksas un kur vien iespējams.

Abonēt informatīvo izdevumu