Bībele bērniem

Tavi mīļākie stāsti no Bībeles. Pilnīgi bezmaksas.

Vecā Derība

Lejupielādēt stāsta failu Lejupielādēt krāsojamās grāmatas failu Lejupielādēt krāsojamās grāmatas failu Lejupielādēt telefona failu Lejupielādēt brošūras failu Lejupielādēt brošūras failu Read the Bible
1 Kad Dievs visu radīja
Lejupielādēt stāsta failu Lejupielādēt krāsojamās grāmatas failu Lejupielādēt krāsojamās grāmatas failu Lejupielādēt telefona failu   Lejupielādēt brošūras failu 1. Mozus grāmata 1-2
2 Cilvēka bēdu sākums
Lejupielādēt stāsta failu Lejupielādēt krāsojamās grāmatas failu Lejupielādēt krāsojamās grāmatas failu Lejupielādēt telefona failu   Lejupielādēt brošūras failu 1. Mozus grāmata 3-6
3 Noa un lielie plūdi
Lejupielādēt stāsta failu Lejupielādēt krāsojamās grāmatas failu Lejupielādēt krāsojamās grāmatas failu Lejupielādēt telefona failu   Lejupielādēt brošūras failu 1. Mozus grāmata 6-10

Jaunā Derība

Lejupielādēt stāsta failu Lejupielādēt krāsojamās grāmatas failu Lejupielādēt krāsojamās grāmatas failu Lejupielādēt telefona failu Lejupielādēt brošūras failu Lejupielādēt brošūras failu Read the Bible
36 Jēzus dzimšana
Lejupielādēt stāsta failu Lejupielādēt krāsojamās grāmatas failu Lejupielādēt krāsojamās grāmatas failu Lejupielādēt telefona failu   Lejupielādēt brošūras failu Mateja 1-2, Lūkas 1-2
54 Pirmās Lieldienas
Lejupielādēt stāsta failu Lejupielādēt krāsojamās grāmatas failu Lejupielādēt krāsojamās grāmatas failu Lejupielādēt telefona failu   Lejupielādēt brošūras failu Mateja 26-28, Lūkas 22-24, Jāņa 13-21
60 Debesis, Dieva skaistās mājas
Lejupielādēt stāsta failu Lejupielādēt krāsojamās grāmatas failu Lejupielādēt krāsojamās grāmatas failu Lejupielādēt telefona failu   Lejupielādēt brošūras failu Jāņa 14; 2. Korintiešiem 5; Atklāsmes 4, 21, 22