Bibilia pona bana

Masapo olingaka na bibilia. Nyoso ya ofele

Emoniseli na biso

Matie 19:14 Yesu alobaki ' botika bana mike baya epai na ngai, bopekisa bango te, pambate bokonzi ya likolo ezali mpo na bato oyo bakokani na bango'.

Bibilia pona bana ezali pona kolakisa Yesu na bana na nzela ya masapo ya bibilia balimboli pe bibundeli ya lolenge ebele, na pe internet, telephone/PDA\s, bitando mike ya langi baimprime pe babuku ya langi, na lokota mwana nyoso akokikoloba.

Masapo oyo ya bibilia eza pona ko kabola na bana 1800000 ya ofele na mokili mobimba esika makoki ekozala.

Komikomisa pona ba sango ya mikanda

Receive