Bibele ya Banana

Makande amulata ahulu mwa Bibele. Kaufela ze, kusina tifo

Testamente ya kale

Amuamuhele likande fa luwayile
Amuamuhele Buka ya Maswaniso faluwayile kamba computer.
Amuamuhele Buka ya Maswaniso faluwayile kamba computer.
Download PDA File
Amuamuhele kabukanyana fa computer.
Amuamuhele kabukanyana fa computer.
Read the Bible
1 Mulimu ha eza lika kaufela
2 Makalelo a ku swaba kwa mutu
3 Nuwe ni Muunda o Mutuna

Testamente ye nca

Amuamuhele likande fa luwayile
Amuamuhele Buka ya Maswaniso faluwayile kamba computer.
Amuamuhele Buka ya Maswaniso faluwayile kamba computer.
Download PDA File
Amuamuhele kabukanyana fa computer.
Amuamuhele kabukanyana fa computer.
Read the Bible
36 Ku pepwa kwa Jesu
60 Lihalimu, Munzi o Munde o Makaza Wa Mulimu