พะคัมพี ควันแยด

เลือง ตี มัห มัก ตี ซุด ตา พะคัมพี. โอน ลือ ลือ ซะเละ.

พันทะซันยา เพม

ดาวโลด ฟาย เลือง ดาวโลด ฟาย ซะมุด ตาซี ดาวโลด ฟาย ซะมุด ตาซี ดาวโลด ฟาย โทละซับ ดาวโลด ฟาย นังซือ แพนพับ ดาวโลด ฟาย นังซือ แพนพับ Read the Bible
1 เญิม พะเจา แอง จู บยึ ลวจ ลวจ
ดาวโลด ฟาย เลือง ดาวโลด ฟาย ซะมุด ตาซี ดาวโลด ฟาย ซะมุด ตาซี ดาวโลด ฟาย โทละซับ     ปะทมมะกาน 1-2
2 บาป ตำนา ตี คยัม ปอน อัง
ดาวโลด ฟาย เลือง ดาวโลด ฟาย ซะมุด ตาซี ดาวโลด ฟาย ซะมุด ตาซี ดาวโลด ฟาย โทละซับ     ปะทมมะกาน 3-6
3 โนอา คับ นอก ทวม โลก
ดาวโลด ฟาย เลือง ดาวโลด ฟาย ซะมุด ตาซี ดาวโลด ฟาย ซะมุด ตาซี ดาวโลด ฟาย โทละซับ     ปะทมมะกาน 6 - 10

พันทะซันยา แมะ

ดาวโลด ฟาย เลือง ดาวโลด ฟาย ซะมุด ตาซี ดาวโลด ฟาย ซะมุด ตาซี ดาวโลด ฟาย โทละซับ ดาวโลด ฟาย นังซือ แพนพับ ดาวโลด ฟาย นังซือ แพนพับ Read the Bible
36 เมบ็ย พะเยซู
ดาวโลด ฟาย เลือง ดาวโลด ฟาย ซะมุด ตาซี ดาวโลด ฟาย ซะมุด ตาซี ดาวโลด ฟาย โทละซับ     มัดทิว 1– 2, ลูกา 1–2
54 พะเยซู ลีด เล็ห เจ็น ตา เปิล
ดาวโลด ฟาย เลือง ดาวโลด ฟาย ซะมุด ตาซี ดาวโลด ฟาย ซะมุด ตาซี ดาวโลด ฟาย โทละซับ     มัดทิว 26 – 28, ลูกา 22 – 24, ยอน 13 – 21
60 ซะวัน ตีอุ เอ็ห พะเจา เลาะ งาม
ดาวโลด ฟาย เลือง ดาวโลด ฟาย ซะมุด ตาซี ดาวโลด ฟาย ซะมุด ตาซี ดาวโลด ฟาย โทละซับ     ยอน 14; 2 โคลิน 5; วิวอน 4, 21, 22
เลือง
เลือง
เลือง
เลือง
เลือง
เลือง
เลือง