Biblia kwa Wana

Hadithi zaubama kulawa kwenye Biblia. Bure kabisa.

Wasiliana na Bibilia ya Wana

Ukae kwetu

Winnipeg: mji wa watu wapatao 750,000 iko katika kituo cha longitudinal cha Canada.

Tuandikie

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Tuandikie barua pepe

Tafadhali tulongele nchi yako na lugha.

Newsletter Sign Up

Receive