Baibuli ey’Abaanac

Enfumo dho edhisinga kukunhumira nga dhiva mu Baibulic Kya kyere, aghazira kyosasula nairec

Enimi edhindi