kitaabka quduusta ah ee ciyaalsha

sheekoyinka aad in jeceshahay kitaabka quduuska ah. gabi ahaanba bilaashu.

shekooyinka kitaabka quduuska

sheekooyinku wala in baahan yihiin PDF reader

waayeel dardaaran

Soodaji sheeko fayl ha xawil faylka buugga midabaynta ha xawil faylka buugga midabaynta ha xawil telefanka faylka ha xawil mareenka faylka ha xawil mareenka faylka Read the Bible
1 Markuu Eebbe Wax Walba Sameeyey
Soodaji sheeko fayl ha xawil faylka buugga midabaynta ha xawil faylka buugga midabaynta ha xawil telefanka faylka     Bilowgii kow-lamu
2 Billoowga Mans Murugu
Soodaji sheeko fayl ha xawil faylka buugga midabaynta ha xawil faylka buugga midabaynta ha xawil telefanka faylka     Bilowgii 3-6
3 Nuux iyo Daadkii weynaa
Soodaji sheeko fayl ha xawil faylka buugga midabaynta ha xawil faylka buugga midabaynta ha xawil telefanka faylka     Bilowgii 6-10

dardaaran jadiid

Soodaji sheeko fayl ha xawil faylka buugga midabaynta ha xawil faylka buugga midabaynta ha xawil telefanka faylka ha xawil mareenka faylka ha xawil mareenka faylka Read the Bible
36 Dhalashadii Ciise
Soodaji sheeko fayl ha xawil faylka buugga midabaynta ha xawil faylka buugga midabaynta ha xawil telefanka faylka     Matayos 1-2, Luukos 1-2
54 Istaarkii Kowaad
Soodaji sheeko fayl ha xawil faylka buugga midabaynta ha xawil faylka buugga midabaynta ha xawil telefanka faylka     Matayos 26-28, Luukos 22-24, Yooxanaa 13-21
60 Jannada, Hoyga Qurxoon Eebbe
Soodaji sheeko fayl ha xawil faylka buugga midabaynta ha xawil faylka buugga midabaynta ha xawil telefanka faylka     Yooxanaa 14; 2 Korintos 5; Muujintii 4, 21, 22