Библија за деца

Вашите омилени приказни од Библијата. Потполно бесплатно.

Наша цел

Матеј 19:14 Исус рече, „Оставете ги децата и не пречете им да доаѓаат при Мене, зошто на такви е царството небесно'

Библијата за деца постои за да ги запознае децата со Исус Христос преку дистрибуирање на илустрирани Библиски приказни и поврзани материјали во различни форми и медиуми, вклучувајќи Интернет, мобилни телефони/PDA, печатени трактати во боја и боенки, на секој јазик на кој може да зборува детето.

Овие Библиски приказни имаат за цел да бидат непречено дистрибуирани на 1,8 милијарди деца низ светот секаде каде што тоа е можно.

Запиши се за билтен